Jsem soudní znalec v oboru ochrana přírody, odvětví dendrologie.

Od roku 1996 podnikám v oboru zahradní a krajinářské architektury.

 • Zabývám se projekty a studiemi v oblasti zahradní a krajinářské architektury
 • Projektuji veřejný prostor – parky, aleje, náměstí, dětská hřiště, zahrady MŠ a ZŠ, vnitrobloky, nemocnice, zeleň nových obytných celků, hřbitovy, sídliště, střešní zahrady, zahrady v okolí domovů důchodců nebo domů s pečovatelskou službou atd.
 • Navrhuji zeleň v extravilánu, ozelenění mezí, liniové výsadby a skupiny dřevin, vše s důrazem na ekologické a krajinářské funkce
 • Navrhuji zeleň v okolí objektů určených pro podnikání s důrazem na krajinný ráz
 • Zpracovávám dokumentace na různé dotační tituly, zejména na dotace z Operačního programu životního prostředí a Programu péče o krajinu
 • Navrhuji soukromé zahrady a následně mohu zajistit i realizaci
 • Provádím autorský dozor, pomáhám s výběrem dodavatelů
 • Pro města provádím mimo projekce i technické dozory sadových úprav a hlavně projektů financovaných z různých dotačních titulů
 • Provádím inženýrskou činnost, zajištění podkladů atd.
 • Další náplní ateliéru jsou znalecké posudky, dendrologické průzkumy, inventarizace, vyčíslení ekologické hodnoty dřevin atd.
 • Jsem členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu