Fotogalerie Krajina a inspirace

Zpracovávám návrhy osázení mezí a polí, které jsou podkladem pro žádosti z „Operačního programu životního prostředí ČR“ a z „Programu péče o krajinu“ - program pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí.